Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inovační inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341031 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět se zabývá teorií inovací a jejich fungováním a řízením v podniku. Shrnuje metody podpory tvůrčí práce při technických inovacích, včetně ochrany průmyslového vlastnictví.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Teorie inovace - základní pojmy, životní cyklus výrobků, technické inovace.

2. Výrobní systém a jeho inovace, inovační řády. Inovační cyklus, modelování inovačního cyklu.

3. Řízení technických inovací v podniku - hlavní faktory.

4. Tvůrčí práce - etapy řešení problémů, metodické principy, myšlenkové procesy.

5. Metody podpory tvůrčí práce - přehled, podstata a cíle metod.

6. Morfologická metoda, metodika TRIZ, metody diskuse a odloženého hodnocení (brainstorming).

7. Hlavní znalostní nástroje inovačního inženýrství - metody a jejich využití (hodnotová analýza, benchmarking, metoda QFD).

8. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Instituce a organizace ochrany průmyslového vlastnictví.

9. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory - charakteristiky, význam, využití.

10. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - ochranné známky, označení původu - charakteristiky, význam, využití.

11. Postupy při zakládání právní ochrany průmyslového vlastnictví. Ochrana práv průmyslového vlastnictví v zahraničí.

12. Malé a střední podniky jako základ inovačního podnikání. Inovační podnik. Inovační podnikání a jeho hlavní principy.

13. Podpora inovačního podnikání, technicko-organizační formy podpory. Podnikatelský plán. Financování podnikatelského záměru.

Osnova cvičení:

Analýza vybrané technické inovace (individuální semestrální projekt).

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout autorům technických řešení přehled o metodách a postupech pro podporu tvůrčí práce a podnikání, založeného na technických inovacích.

Studijní materiály:

- Haninger, M.: Inovační inženýrství - nepublikované podklady přednášek.

- Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání. Asociace inovačního podnikání, Praha 2002. ISBN 80-903153-1-3

- Beneš, P.; Valášek M. : Metody tvůrčí práce. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01332-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10396402.html