Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do laserové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAULT ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Světlo jako elektromagnetické záření, látka jako soubor kvantových soustav,

interakce optického záření s látkou, detekce, klasické optické zdroje,

luminiscence, princip laseru, pevnolátkové lasery, kapalinové lasery, plynové

lasery, plazmatické lasery, polovodičové lasery, aplikace laserů. Zásady

bezpečnosti při práci s lasery

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Laser- úvod. Otevřené rezonátory. Stabilita.

Módy podélné a příčné. Gaussovský svazek jako základního příčný mód. ABCD

metoda

2. Rezonanční prostředí. Spektrální vlastnosti prostředí. Síření

záření rezonančním prostředím. Součinitel zesílení. Jednomódová a mnohomódová

činnost laseru Saturace zisku. Laser - oscilátor. Výstupní výkon. Optimální

vazba.

3.Impulsní režim. Dynamika generace laseru. Q-spínání.

Synchronizace módů. Akusto-optické a elektro-optické modulátory. Q-spínače.

4.Pevnolátkové lasery (rubínový, Nd: YAG, Ti: safír)

5.Diodově buzené pevnolátkové lasery,Bezpečnost práce s lasery

6.Plynové lasery: molekulární, atomové, iontové (CO2 , He-Ne,

Argonový), Excimerové lasery.

7.Plazmatické - rentgenové lasery 2 hod.

8.Aplikace laserů v medicíně

9.Praktika (jen pro Mgr.) - aplikace laserů v medicíně

10.Chemické lasery. Vysokovýkonové lasery kontinuální.

Vysokovýkonové lasery impulsní pro inerciální slučování.

11.Exkurze: FZU - Asterix, Sofia, COIL nebo Trumpf

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Světlo jako elektromagnetické záření, látka jako soubor kvantových soustav,

interakce optického záření s látkou, detekce, klasické optické zdroje,

luminiscence, princip laseru, pevnolátkové lasery, kapalinové lasery, plynové

lasery, plazmatické lasery, polovodičové lasery, aplikace laserů. Zásady

bezpečnosti při práci s lasery

Studijní materiály:

1] M. Vrbová, H.Jelínková, P.Gavrilov: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství

ČVUT, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1038306.html