Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aerodynamika nízkých rychlostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2221005 Z,ZK 6 3P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je základním teoretickým předmětem oboru letadlová technika. Předmět je zaměřen na seznámení studentů s řešením a matematickým modelováním základních případů nevazkého a vazkého proudění a obtékání aerodynamického profilu, křídla a letounu v oblasti nízkých rychlostí.

Požadavky:

Aerodynamika a mechanika letu

Osnova přednášek:

1.Kinematický popis pohybu a deformací tekutiny, vířivé proudění tekutiny.

2.Rovinné potenciální proudové pole, řešení jednoduchých případů potenciálních proudových polí.

3.Konformní transformace v aerodynamice.

4.Základní fyzikální zákony pro popis vazkého proudění, laminarita a turbulence.

5.Prandtlova a Kármánova rovnice mezní vrstvy, možnosti řešení mezních vrstev.

6.Turbulence, popis a modely turbulence, řešení turbulentní mezní vrstvy, přechod laminarita/turbulence.

7.Teorie profilů založené na konformní transformaci.

8.Teorie profilů založené na metodě singularit, teorie tenkého profilu.

9.Teorie tenkého profilu, řešení přímé a nepřímé úlohy, aerodynamické charakteristiky profilů.

10.Model obtékání křídla konečného rozpětí, rozložení indukovaných veličin, Prandtlova rovnice křídla.

11.Glauertovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla, aerodynamické charakteristiky křídla.

12.Multhoppovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla.

13.Nesymetrická rozložení a vliv blízkých těles na rozložení vztlaku po rozpětí křídla, odtržení proudu.

Osnova cvičení:

1.Skalární, vektorová a tenzorová pole

2.Potenciální pole v rovině, obtékání válce

3.Konformní transformace, Žukovského profil

4.Turbulentní modely v CFD

5.Laminární mezní vrstva

6.Turbulentní mezní vrstva

7.Teorie tenkého profilu

8.Glauertovo řešení rovnice křídla

9.Multhoppovo řešení rovnice křídla s asymetrickým rozložením

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti nízkorychlostní aerodynamiky potřebných pro kvalitativní i kvantitativní popis základních případů letecké aerodynamiky. Absolventi předmětu se seznámí s metodami řešení proudového pole, laminárního i turbulentního proudění, mezních vrstev a základními teoriemi řešení vlastností profilů a křídel.

Studijní materiály:

?Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze

?Kozel K., Dvořák R., Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT

?Aržanikov N. S., Malcev V. N.: Aerodynamika 1. a 2., VAAZ

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10352802.html