Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2362003 KZ 6 0P+0C+5L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Posluchači absolvují během semestru 12 úloh z oboru přesné mechaniky a optiky. Pod vedením asistenta pracuje každý student na vlastním pracovišti. Při provádění měření se posluchači prakticky seznámí s celou řadou přístrojů, zařízení a měřicích metod, včetně zpracování výsledků měření. Cvičení umožňují ověření a rozvíjení schopnosti komplexního využití znalostí získaných v ostatních předmětech.(Pro oborové studium Přesná mechanika a optika a pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)

Požadavky:

Účast na cvičeních, vypracované referáty.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

12 jednotlivých úloh z oboru přesné mechaniky a optiky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Skripta Laboratorní cvičení

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10345102.html