Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav modelového projektování

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
516ATV Ateliér - volitelný Předmět je vypsán
516ATBS Ateliér-bytové stavby
 
česky Předmět není vypsán
516ATKU Ateliér-krajinářsko-urbanistický projekt
 
česky Předmět není vypsán
516ATO Ateliér-občanské stavby česky Předmět je vypsán
516ATOS Ateliér-občanské stavby
 
Předmět není vypsán
516ATRH Ateliér-realizační
 
Předmět je vypsán
516ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
516ATBP Ateliér-realizační BP
 
Předmět není vypsán
516ATSST Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
516ATS1 Ateliér-soubor staveb Předmět je vypsán
516ATS Ateliér-soubor staveb
 
Předmět není vypsán
516ATSS Ateliér-soubor staveb
 
Předmět není vypsán
516ATZBP Ateliér-studie pro BP
 
Předmět není vypsán
516ATUR Ateliér-urbanismus česky Předmět je vypsán
516ATU Ateliér-urbanismus
 
Předmět není vypsán
516ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
516DCAD CAD česky Předmět je vypsán
516CAD1 CAD I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD1K CAD I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD2 CAD II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD2K CAD II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD3K CAD III česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD3 CAD III česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD4K CAD IV
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
516CAD4 CAD IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
555CAD1 Computer Aided Design I
 
ZK 2 0P+2C Předmět není vypsán
555CAD2 Computer Aided Design II
 
ZK 2 0P+2C Předmět není vypsán
555CAD3 Computer Aided Design III anglicky ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
500CAD3 Computer Aided Design III anglicky Předmět je vypsán
555CAD4 Computer Aided Design IV anglicky ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
500CAD4 Computer Aided Design IV anglicky Předmět je vypsán
555PG2 Computer Graphics 2 anglicky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
500PG1 Computer Graphics I anglicky KZ 2 0P+2C KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
555PG1 Computer Graphics I anglicky KZ 2 0P+2C KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
555DC2 Design Computing II - Architecture anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
500DC2 Design Computing II - Architecture anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
550DZ1 Digitální zobrazování I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
550DZ2 Digitální zobrazování II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
550DZ3 Digitální zobrazování III česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
550DZ4 Digitální zobrazování IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516DPH Diplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
516DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
516DSN Diplomní seminář česky Předmět je vypsán
555ECS Experimental CAD Studio
 
anglicky Předmět není vypsán
516DINF Inženýrská informatika česky Předmět je vypsán
516MZT1 Model.a zobraz.tech. I
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
516MZTN Model.a zobraz.tech. II
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
D05SE Odborná angličtina anglicky Předmět je vypsán
516PG1 Počítačová grafika I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516PG1K Počítačová grafika I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516PG2 Počítačová grafika II
 
Předmět není vypsán
516PG2N Počítačová grafika II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
516PG2K Počítačová grafika II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516PN2 Počítačové navrhování II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
555VT3 Visual Design 3
 
anglicky KZ 2 0P+2C KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
555VD3 Visual Design III
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
555VD4 Visual Design IV
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
516ZAN1B Zákl.arch.navrhování Ibc
 
Předmět není vypsán
SZPN počítačové navrhování
 
Předmět je vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15116.html