Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Bachelor specialization Artificial Intelligence, in Czech, 2021

Studijní specializace: Artificial Intelligence 2021 (in Czech) Department of Applied Mathematics
Study programme: Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Bachelor specialization Artificial Intelligence, in Czech, 2021
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.21 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, presented in Czech, version 2021 In this group you have to gain 95 credits
In this group you have to complete 18 courses
95
BI_ZMA-MA1-MA2.21 Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus, in Czech In this group you have to gain 11 credits
In this group you have to complete 2 courses
11
Minimal number of credits 106
Povinné předměty specializace
BI-PS-UI.21 Compulsory courses of specialization Artificial Intelligence, version 2021 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective courses
BI-PV-UI1.21 Compulsory elective courses for the specialization Artificial Intelligence - Group 1, version 2021 In this group you have to gain at least 5 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
5
BI-PV-UI2.21 Compulsory elective courses for the specialization Artificial Intelligence - Group 2, version 2021 In this group you have to gain at least 10 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  4)
10
Minimal number of credits 15
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.21 Compulsory Physical Education, version 2021
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  6)
0
Minimal number of credits 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA.21 English Language Exam In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V.21 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2021
0
BI-UI-VO.21 Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialization BI-UI.21, version 2021
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 153
Number of elective courses credits you have to gain 27
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2021/2022 do prezenční formy studia bakalářského programu. . Garant: Ing. Karel Klouda, Ph.D.&email: karel.klouda@fit.cvut.cz

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, presented in Czech, version 2021 [BI-PP.21]

Guarantor: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Compulsory courses of specialization Artificial Intelligence, version 2021 [BI-PS-UI.21]

Guarantor: Ing. Karel Klouda, Ph.D., email: Karel.Klouda@fit.cvut.cz

Compulsory Physical Education, version 2021 [BI-PT.21]

Guarantor: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Compulsory elective courses for the specialization Artificial Intelligence - Group 1, version 2021 [BI-PV-UI1.21]

Guarantor:

Compulsory elective courses for the specialization Artificial Intelligence - Group 2, version 2021 [BI-PV-UI2.21]

Guarantor: Ing. Karel Klouda, Ph.D., email: Karel.Klouda@fit.cvut.cz

Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialization BI-UI.21, version 2021 [BI-UI-VO.21]

Guarantor: Ing. Karel Klouda, Ph.D., email: Karel.Klouda@fit.cvut.cz

Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2021 [BI-V.21]

Guarantor: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

English Language Exam [BI-ZKA.21]

BI-ANG, ending with an exam for two credits, is enrolled by students who have completed preparatory English courses and have a credit from the BI-A2L course. -- BI-ANG1 with the end of the credit and the exam for 2 credits are enrolled by students who prepared for the exam independently. These students must complete a credit paper before their own exam. After passing the exam, the student will also be recognized for the course BI-ANGS (Independent preparation for the English exam) for 2 credits. -- The BIE-ECC course can be recognized for any active semester after the submission of a certificate at the level of at least B2 according to the Common European Framework of Reference

Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus, in Czech [BI_ZMA-MA1-MA2.21]

Tato skupina je určená pro studijní plány BI-xxx.2021. Skupinu lze splnit dvojicemi předmětů MA1+MA2, nebo ZMA+MA2. Předmět ZMA je zde uveden kvůli opakovačům, kterým byl přiřazený nový studijní plán. Předmět ZMA bude naposledy vyučován v semestru B211.

Data valid to 2021-10-22
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021467.html