Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Master specialization Computer Science, in Czech, 2020

Studijní specializace: Computer Science Department of Theoretical Computer Science
Study programme: Informatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Master specialization Computer Science, in Czech, 2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
NI-PP.20 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2020, in Czech In this group you have to gain 63 credits
In this group you have to complete 6 courses
63
Minimal number of credits 63
Povinné předměty specializace
NI-PS-TI.20 Compulsory Courses of Master Specialization Computer Science, Presented in Czech, Version 2020 In this group you have to gain 35 credits
In this group you have to complete 7 courses
35
Minimal number of credits 35
Elective courses
NI-V.2021 Purely Elective Master Courses, Version 2021
0
NI-TI-VS.20 Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 98
Number of elective courses credits you have to gain 22
Total number of credits 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2020/2021 do prezenční formy studia magisterského programu. . Garant: prof. Ing. Jan Holub, PhD., email: jan.holub@fit.cvut.cz

Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science [NI-TI-VS.20]

Povinné předměty všech specializací s výjimkou této specializace.

Purely Elective Master Courses, Version 2021 [NI-V.2021]

In addition to the courses listed here, you can enroll as an elective any course that is offered within your study program and form of study that you did not enroll as a compulsory subject in the program/branch/specialization or a compulsory elective course.Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Data valid to 2021-11-29
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30020467.html