Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

Study plan N-PRI-CP prezenční navazující studium od 18/19

Study programme: Innovation Project Management Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
N-PRI-CP 1.S.OD18/19 N-PRI-CP 1. semestr povinné předměty od 18/19 In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete 2 courses
12
N-PRI-CP 2S OD 18/19 N-PRI-CP 2. semestr od 18/19 povinné předměty In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 4 courses
18
Minimal number of credits 30
Povinné předměty zaměření
N-PRI-CP2S SPOD18/19 N-PRI-CP předměty specializace 2. semestr od 18/19 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
N-PRI-CP1S SPOD18/19 N-PRI-CP 1. semestr od 18/19 předměty specializačního bloku In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
N-PRI-CP1.S.SPOD1819 N-PRI-CP 1. semestr povinné předměty specializace od 18/19 In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete 2 courses
12
Minimal number of credits 24
Compulsory elective courses
N-PRI-CP PV 18/19 Navazující prezenční studium od 18/19 - povinně volitelné předměty
0
N-PRI-CP PVT OD18/19 N-PRI-CP od 18/19 povinně volitelné technické předměty In this group you have to gain at least 9 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
9
Minimal number of credits 9
Total number of required credits 63
Number of elective courses credits you have to gain 57
Total number of credits 120
Data valid to 2019-07-16
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019065.html