Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan obor Projektový management a inženýring

Study specialization: Project Management and Engineering
Study programme: Civil Engineering Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
NP20170100 obor Projektový management a inženýring, 1. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
NP20170200 obor Projektový management a inženýring, 2. semestr In this group you have to gain 26 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
26
NP20160300 obor Projektový management a inženýring, diplomová práce In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 1 course
30
Minimal number of credits 86
Compulsory elective courses
NP20160200_1 obor Projektový management a inženýring, povinně volitelné předměty In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete at least 1 course
4
Minimal number of credits 4
Total number of required credits 90
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 90

tento studijní plán platí od nástupu 2017

obor Projektový management a inženýring, 1. semestr [NP20170100]

126PLCO místo 126INGZ

obor Projektový management a inženýring, 2. semestr [NP20170200]

126INGZ místo 126PLCO, úpravy kreditů

Data valid to 2020-10-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018922.html