Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan Open Informatics - Cyber Security

Studijní specializace: Cyber Security Department of Computer Science
Study programme: Open Informatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Cyber Security - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_MOIDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2018_MOIP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 49
Compulsory courses of the specialization
2018_MOIPO2 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 36 credits
In this group you have to complete 6 courses
36
Minimal number of credits 36
Elective courses
2018_MOIH Humanities subjects
0
MTV Tělesná výchova
0
2018_MOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 85
Number of elective courses credits you have to gain 35
Total number of credits 120
Elective subjects [2018_MOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2019-10-16
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018766.html