Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Master specialization Computer Science, in Czech, 2018-2019

Studijní specializace: Computer Science Department of Theoretical Computer Science
Study programme: Informatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Master specialization Computer Science, in Czech, 2018-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
NI-PP.2018 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2018, in Czech In this group you have to gain 62 credits
In this group you have to complete 6 courses
62
Minimal number of credits 62
Povinné předměty specializace
NI-PS-TI.2018 Compulsory Courses of Master Specialization Computer Science, Presented in Czech, Version 2018 In this group you have to gain 35 credits
In this group you have to complete 7 courses
35
Minimal number of credits 35
Povinně volitelné předměty oboru/specializace
NI-TI-VS.2018 Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
NI-V.2018 Purely Elective Master Courses, Version 2018
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 97
Number of elective courses credits you have to gain 23
Total number of credits 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu v akademických rocích 2018/2019 a 2019/2020 do prezenční formy studia magisterského programu. . Garant: prof. Ing. Jan Holub, PhD., email: jan.holub@fit.cvut.cz

Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science [NI-TI-VS.2018]

Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této specializace

Purely Elective Master Courses, Version 2018 [NI-V.2018]

Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Data valid to 2021-09-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018385.html