Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Civil Engineering (J)

Study specialization: Civil Engineering (J)
Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20150100 Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20150200 Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20150300 Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
Minimal number of credits 116
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Total number of required credits 118
Number of elective courses credits you have to gain 2
Total number of credits 120

tento studijní plán platí do nástupu 2016

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Data valid to 2020-10-24
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30016587.html