Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 až 2020

Study specialization: Software Engineering Department of Software Engineering
Study programme: Informatics (in English) Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 - 2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MIE-PP.2016 Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete 6 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses of the specialization
MIE-PO-WSI.2016 Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in English, Version 2016 In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete 1 course
5
Minimal number of credits 5
Povinné předměty zaměření
MIE-PZ-WSI-SI.2016 Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective economic-management courses
MIE-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
MIE-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English In this group you have to gain at least 2 credits (at most 5)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
MIE-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering
0
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 93
Number of elective courses credits you have to gain 27
Total number of credits 120
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English [MIE-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mají uznanou zkoušku z předmětu PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 [MIE-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English [MIE-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering [MIE-WSI-SI-VO.2017]

Compusory courses of all branches and specialisations without specialisation MIE-WSI-SI

Data valid to 2021-02-26
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30014819.html