Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan Electronics and Communications - Radio and Optical technology

Study specialization: Radio and Optical Technology Department of Radioelectronics
Study programme: Electronics and Communications Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Branch Radio and Optical Technology - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2015_MEKDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2015_MEKP2 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 42 credits
In this group you have to complete 7 courses
42
Minimal number of credits 67
Compulsory elective courses
2015_MEKPV2 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Elective courses
2015_MEKH Humanities subjects
0
MTV Tělesná výchova
0
2015_MEKVOL2 Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 97
Number of elective courses credits you have to gain 23
Total number of credits 120
Elective subjects [2015_MEKVOL2]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2019-10-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013846.html