Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Master branch Web and Software Engineering, spec. Web Engineering, in Czech, 2016-2019

Study specialization: Web and Software Engineering Department of Software Engineering
Study programme: Informatics 2010 Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Master branch Web and Software Engineering, spec. Web Engineering, in Czech, 2016-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MI-PP.2016 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses of the specialization
MI-PO-WSI.2016 Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in Czech, Version 2016 In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
5
Minimal number of credits 5
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-WSI-WI.2016 Compulsory Courses of Specialization Web Engineering, Presented in Czech, Version 2016 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective economic-management courses
MI-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
MI-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech In this group you have to gain at least 3 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
3
Minimal number of credits 3
Elective courses
MI-V.2017 Purely Elective Master Courses, Version 2017
0
MI-WSI-WI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-WI, version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 94
Number of elective courses credits you have to gain 26
Total number of credits 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do prezenční formy studia magisterského programu.

Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech [MI-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Compulsory Courses of Specialization Web Engineering, Presented in Czech, Version 2016 [MI-PZ-WSI-WI.2016]

Pro opozdilce: chybí-li studentovi předmět VMW a tento se už nenabízí, musí si zapsat jako náhradu ekvivalentní předmět VMM. Pro oba předměty dohromady platí omezení až dvojího zapsání.<br /> Pro opakovaně do studia zapsané studenty: má-li student úspěšně absolvovaný předmět VMW, bude mu uznaný za nový předmět VMM.

Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-WI, version 2017 [MI-WSI-WI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Data valid to 2021-09-17
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013759.html