Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2016 to 2019

Study specialization: Web and Software Engineering Department of Software Engineering
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2016-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MI-PP.2016 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses of the specialization
MI-PO-WSI.2016 Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in Czech, Version 2016 In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
5
Minimal number of credits 5
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-WSI-SI.2016 Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2016 In this group you have to gain at least 30 credits (at most 24)
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective economic-management courses
MI-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
MI-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech In this group you have to gain at least 3 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
3
Minimal number of credits 3
Elective courses
MI-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-SI, Version 2017
0
MI-V.2017 Purely Elective Master Courses, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 94
Number of elective courses credits you have to gain 26
Total number of credits 120
Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech [MI-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-SI, Version 2017 [MI-WSI-SI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Data valid to 2020-10-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013758.html