Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Open Informatics - Computer Graphics

Study specialization: Computer Graphics Department of Computer Graphics and Interaction
Study programme: Open Informatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Branch Computer Graphics - Recommended course structure
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2015_MOIDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2015_MOIP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 49
Compulsory courses of the specialization
2015_MOIPO3 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 36 credits
In this group you have to complete 6 courses
36
Minimal number of credits 36
Elective courses
MTV Physical education
0
2015_MOIVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 85
Number of elective courses credits you have to gain 35
Total number of credits 120
Elective subjects [2015_MOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-11-28
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013667.html