Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Electronics and Communications 2016

Study specialization: Common courses
Study programme: Electronics and Communications Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Electronics and Communications - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2015_BEKBAP Bachelor Project In this group you have to gain 15 credits
In this group you have to complete 1 course
15
2015_BEKBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
2015_BEKH Humanities subjects In this group you have to gain at least 4 credits (at most 28)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  9)
4
2015_BEKP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 141 credits
In this group you have to complete 29 courses
141
2015_BEKPV Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain at least 12 credits (at most 36)
In this group you have to complete at least 3 courses ( at most  9)
12
2015_BZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 172
Elective courses
2015_BJKA English language courses
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2015_BEKVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 172
Number of elective courses credits you have to gain 8
Total number of credits 180
Elective subjects [2015_BEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-03-01
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013410.html