Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Betonové konstrukce

Study specialization: Structural and Transportation Engineering
Study programme: Civil Engineering Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
NK20150100 obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete at least 4 courses
18
NK20150200 obor Konstrukce a dopravní stavby, 2. semestr In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete at least 1 course
4
Minimal number of credits 22
Povinné předměty zaměření
NK20150102 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Betonové konstrukce, 1. semestr In this group you have to gain 8 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
8
NK20150202 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Betonové konstrukce, 2. semestr In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
20
Minimal number of credits 28
Compulsory elective courses
NK20150100_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr In this group you have to gain at least 4 credits
In this group you have to complete at least 1 course
4
NK20150200_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
NK20150200_2 obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete at least 1 course
4
NK20150300_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 1 course
30
Minimal number of credits 40
Total number of required credits 90
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 90

tento studijní plán platí do nástupu 2015-16

Data valid to 2020-01-25
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30012326.html