Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan obor Materiálové inženýrství

Study specialization: Materials Engineering
Study programme: Civil Engineering Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
NM20150100 obor Materiálové inženýrství, 1. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
30
NM20150200 obor Materiálové inženýrství, 2. semestr In this group you have to gain 21 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
21
Minimal number of credits 51
Elective courses
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
NM20150200_1 obor Materiálové inženýrství, volitelný diplomový seminář In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
NM20150200_2 obor Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty In this group you have to gain at least 4 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
4
NM20150300_1 obor Materiálové inženýrství, diplomová práce In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 1 course
30
Minimal number of credits 39
Total number of required credits 90
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 90

tento studijní plánje platný do nástupu 2015-16

obor Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty [NM20150200_2]

nebo jiné předměty

Data valid to 2020-01-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30012286.html