Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Bc.Branch WSI, Specialization Software Engineering, Part-Time Form, Versionverze 2015 - 2020

Study specialization: Web and Software Engineering Department of Software Engineering
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bc. Branch WSI, Spec.Software Engineering, Part-Time Form, in Czech, Version 2015-2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 119 credits
In this group you have to complete at least 21 courses
119
Minimal number of credits 119
Povinné předměty zaměření
BIK-PZ-WSI-SI.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 29 credits
In this group you have to complete 7 courses
29
Minimal number of credits 29
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 11)
In this group you have to complete at least 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialisation BIK-WSI-SI, Version 2017
0
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 160
Number of elective courses credits you have to gain 20
Total number of credits 180
English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialisation BIK-WSI-SI, Version 2017 [BIK-WSI-SI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Data valid to 2021-01-27
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30010085.html