Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Bc. Programme Informatics, Part -Time Form of Study, in Czech, Version 2015 - 2020

Study specialization: Unspecified Branch/Specialisation of Study
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bachelor Program Informatics, Part-Time Form of Study, in Czech, Version 2015 - 2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 119 credits
In this group you have to complete at least 21 courses
119
Minimal number of credits 119
Povinně volitelné předměty oboru/specializace
BIK-PO+PZ.2017 Compulsory Courses of all Branches and Specialisation, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 11)
In this group you have to complete at least 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 131
Number of elective courses credits you have to gain 49
Total number of credits 180
English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Data valid to 2021-01-17
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30009925.html