Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

Study plan Specialization System Programming, Presented in Czech, Version 2014, 2015

Study specialization: System Programming Department of Theoretical Computer Science
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization System Programming, Version 2014, 2015
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MI-P-EM.2014 Compulsory Economics and Management Courses of Master Program, in Czech, Version 2014 In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
MI-PP.2014 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2014, in Czech In this group you have to gain 61 credits
In this group you have to complete at least 8 courses
61
Minimal number of credits 63
Compulsory courses of the specialization
MI-PO-SP.2013 Compulsory Courses of Master Branch System Programming, in Czech, Version 2013, 2014 and 2015 In this group you have to gain 8 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
8
Minimal number of credits 8
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-SP-SP Compulsory Courses of Master Specialization System Programming, Presented in Czech In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
20
Minimal number of credits 20
Povinné humanitní
MI-PP-HU.1 Compulsory Humanity Courses of Master Program Informatics, Presented in Czech In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete at least 1 course
3
Minimal number of credits 3
Compulsory elective humanities courses
MI-PV-HU.1 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, from 2012, in Czech In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
MI-V Elective Courses of Master Study Program Informatics, Presented in Czech
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 96
Number of elective courses credits you have to gain 24
Total number of credits 120
Compulsory Economics and Management Courses of Master Program, in Czech, Version 2014 [MI-P-EM.2014]

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, from 2012, in Czech [MI-PV-HU.1]

Jesliže student absolvoval některý ze zde nabídnutých předmětů v bc. studiu, musí si vybrat jiný humanitní předmět

Elective Courses of Master Study Program Informatics, Presented in Czech [MI-V]

---

Data valid to 2019-07-15
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30009786.html