Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Study plan Informatics (Bachelor)- Version for those who Enrolled in 2013 (in Czech)

Study specialization: Unspecified Branch of Study
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Informatics (Bachelor) - Version for those who Enrolled in 2013
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.2013 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2013 In this group you have to gain 122 credits
In this group you have to complete at least 21 courses
122
Minimal number of credits 122
Povinně volitelné oborové předměty
BI-PO-ALL.2 Compulsory Courses of All Branches of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective economic-management courses
BI-PV-EM Compulsory Elective Economical Courses of Bachelor Program Informatics, presented in Czech In this group you have to gain at least 4 credits (at most 12)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective humanities courses
BI-PV-HU Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2012 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech
0
BI-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 160
Number of elective courses credits you have to gain 20
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2013 do prezenční formy studia bakalářského programu

Compulsory Courses of All Branches of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech [BI-PO-ALL.2]

The group offers the union of all groups of compulsory modules of bachelor specializations.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech, Version 2013 [BI-PP.2013]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2012 [BI-PV-HU]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT [BI-V-PRO_MG]

Courses in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Data valid to 2019-09-16
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30006563.html