Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2017/2018

Study plan Information Technology - Version for those who Enrolled in 2012 (in Czech)

Study specialization: Information Technology Department of Computer Systems
Study programme: Informatics (in Czech) Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Information Technology - Version for those who Enrolled in 2012
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.2 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech In this group you have to gain 117 credits
In this group you have to complete at least 20 courses
117
BI-EPDSK Business Economics In this group you have to gain at least 4 credits (at most 5)
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 121
Compulsory courses of the specialization
BI-PO-IT.2 Compulsory Courses, Branch Information Technologies, Presented in Czech In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
Minimal number of credits 30
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective economic-management courses
BI-PV-EM Compulsory Elective Economical Courses of Bachelor Program Informatics, presented in Czech In this group you have to gain at least 4 credits (at most 12)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective humanities courses
BI-PV-HU Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2012 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech
0
BI-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 159
Number of elective courses credits you have to gain 21
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2012/2013

Compulsory Courses, Branch Information Technologies, Presented in Czech [BI-PO-IT.2]

Opozdilý student oboru BI-IT, kterému ještě chybí povinný předmět BI-AWD se musí se obrátit na dvojici učitelů Valenta a Bařinka za účelem provedení rozdílové zkoušky.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, Presented in Czech [BI-PP.2]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2012 [BI-PV-HU]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT [BI-V-PRO_MG]

Courses in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Data valid to 2018-02-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30004342.html