Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Otevřená informatika - Nový - Softwarové inženýrství

Study specialization: Software Engineering Department of Computer Science
Study programme: Open Informatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Branch Software Engineering - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MOIBME Safety of the master's studies
In this group you have to complete at least 1 course
0
MDIP Diploma Thesis In this group you have to gain at least 25 credits (at most 400)
In this group you have to complete at least 1 course
25
MOIP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
18
MOIPRO Project In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
Minimal number of credits 49
Compulsory courses of the specialization
MOIPO5NEW Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 36 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
36
Minimal number of credits 36
Elective courses
MOIHEM Humanities, economically-managment subjects
0
MTV Tělesná výchova
0
MOIVOLPRE Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 85
Number of elective courses credits you have to gain 35
Total number of credits 120
Elective subjects [MOIVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2020-10-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30001898.html