Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

Study plan Manažerská informatika (STM-A7B-přechodné)

Study specialization: Manager Informatics Department of Economics, Management and Humanities
Study programme: Software Engineering and Management Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway:
Code Course group name   credits
Compulsory courses
ASBP Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
ASPZ Compulsory 1st year In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete at least 12 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses in the program
BBAP Bachelor Thesis In this group you have to gain at least 20 credits (at most 340)
In this group you have to complete at least 1 course
20
BSTMBBE2 Safety of the bachelor's studies 2
0
BSTMP23MI Compulsory subjects of the programm 2nd and 3rd years In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BSTMPRO Project In this group you have to gain at least 5 credits (at most 30)
In this group you have to complete at least 1 course
5
Minimal number of credits 55
Compulsory courses of the specialization
BSTMPOMI Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 38 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
38
Minimal number of credits 38
Elective courses
BSTMHJKTV Humanities, language courses, physical training In this group you have to gain at least 4 credits (at most 125)
In this group you have to complete at least 1 course
4
BSTMVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 4
Total number of required credits 151
Number of elective courses credits you have to gain 29
Total number of credits 180
Elective subjects [BSTMVOL]

~Student si může zvolit libovolný předmět bakalářského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, EK - Elektronika a komunikace, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika, SIT - Softwarové inženýrství a technologie), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru. Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html nebo http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/skupiny/29/51/sk295190228905.html\\

Data valid to 2018-12-17
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30000261.html