Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

Study specialization: Common courses
Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Open Informatics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BOIAPP Subjects in english In this group you have to gain at least 6 credits (at most 48)
In this group you have to complete at least 1 course
6
BBAP Bachelor Thesis In this group you have to gain at least 20 credits (at most 340)
In this group you have to complete at least 1 course
20
BOIBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
BOIP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 89 credits
In this group you have to complete at least 14 courses
89
BOIZAJ Exam from the english lenguage
In this group you have to complete at least 1 course
0
Minimal number of credits 115
Compulsory courses of the specialization
BOIPO1 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 42 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
42
Minimal number of credits 42
Elective courses
BOIHEM Humanities, economically-management subjects
0
BOIJKA English languege courses
0
BTV Physical education
0
BTVK Physical education courses
0
BOIVOLPRE Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 157
Number of elective courses credits you have to gain 23
Total number of credits 180
Elective subjects [BOIVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-11-28
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30000065.html