Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Kybernetika a robotika - před rozřazením do oborů

Study specialization: Common courses
Study programme: Cybernetics and Robotics Study type: Bachelor full-time
Recommended study pathway: Cybernetics and Robotics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BBAP Bachelor Thesis In this group you have to gain at least 20 credits (at most 340)
In this group you have to complete at least 1 course
20
BKYRBBE Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
BKYRPKPD Komunikační a presentační dovednosti In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BKYRP Compulsory subjects of the program In this group you have to gain 117 credits
In this group you have to complete at least 19 courses
117
BKYRPRO Project In this group you have to gain 7 credits
In this group you have to complete 1 course
7
BKYRZAJ Exam from the english language
In this group you have to complete at least 1 course
0
Minimal number of credits 146
Elective courses
BKYRH Humanities subjects In this group you have to gain at least 4 credits (at most 32)
In this group you have to complete at least 1 course
4
BJK Language courses
0
BKYRJKA English language courses
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
BKYRVOLPRE Volitelné odborné předměty
0
Minimal number of credits 4
Total number of required credits 150
Number of elective courses credits you have to gain 30
Total number of credits 180
Volitelné odborné předměty [BKYRVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-04-10
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30000063.html