Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Study plan Kybernetika a robotika - Robotika_145304

Study specialization: Robotics Department of Cybernetics
Study programme: Cybernetics and Robotics Study type: Follow-up master combined
Recommended study pathway: Branch Robotics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MKYRBME-K Safety of the master's studies
0
MDIP-K Diploma Thesis In this group you have to gain at least 25 credits (at most 375)
In this group you have to complete at least 1 course
25
MKYRP-K Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 36 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
36
MKYRPRO-K Project In this group you have to gain at least 10 credits (at most 30)
In this group you have to complete at least 1 course
10
Minimal number of credits 71
Compulsory courses of the specialization
MKYRPO1-K Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
Minimal number of credits 30
Elective courses
MKYRH-K Humanities subjects In this group you have to gain at least 4 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 1 course
4
MTV-K Physical education
0
MKYRVOLPRE-K Elective subjects
0
Minimal number of credits 4
Total number of required credits 105
Number of elective courses credits you have to gain 15
Total number of credits 120
Elective subjects [MKYRVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-12-05
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan1007206.html