Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Otevřená informatika - Softwarové systémy

Study specialization: Software Systems Department of Computer Science
Study programme: Open Informatics Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Branch Software Systems - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BBAP-K Bachelor Thesis In this group you have to gain at least 20 credits (at most 320)
In this group you have to complete at least 1 course
20
BOIBBE-K Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
BOIP-K Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 89 credits
In this group you have to complete at least 14 courses
89
BOIZAJ-K Exam from the english lenguage
In this group you have to complete at least 3 courses
0
Minimal number of credits 109
Compulsory courses of the specialization
BOIPO3-K Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 42 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
42
Minimal number of credits 42
Elective courses
BOIHEM-K Humanities, economically-management subjects
0
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BOIVOLPRE-K Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 151
Number of elective courses credits you have to gain 29
Total number of credits 180
Elective subjects [BOIVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2021-02-25
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan1006206.html