Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Study plan Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika_163253

Study specialization: Sensors and Instrumentation Department of Measurement
Study programme: Cybernetics and Robotics Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Branch Senzors and Instrumentation - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BBAP-K Bachelor Thesis In this group you have to gain at least 20 credits (at most 320)
In this group you have to complete at least 1 course
20
BKYRBBE-K Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
BKYRP-K Compulsory subjects of the program In this group you have to gain 119 credits
In this group you have to complete at least 20 courses
119
BKYRPRO-K Project In this group you have to gain 7 credits
In this group you have to complete 1 course
7
BKYRZAJ-K Exam from the english language
In this group you have to complete at least 1 course
0
Minimal number of credits 146
Compulsory courses of the specialization
BKYRPO2-K Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
18
Minimal number of credits 18
Elective courses
BKYRH-K Humanities subjects In this group you have to gain at least 4 credits (at most 24)
In this group you have to complete at least 1 course
4
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BKYRVOLPRE-K Volitelné odborné předměty
0
Minimal number of credits 4
Total number of required credits 168
Number of elective courses credits you have to gain 12
Total number of credits 180
Volitelné odborné předměty [BKYRVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2020-10-23
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/stplan1004306.html