Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Elective subjects

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
Data valid to 2020-10-30
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30013672-2015_MOIVOL.html