Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Compulsory Economics and Management Courses of Master Program, in Czech, Version 2014

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
MI-IBE Information Security Czech ZK 2 2P The course is on the list
Data valid to 2019-10-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30011346-MI-P-EM.2014.html