Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Elective Courses of Bachelor Program Informatics, Presented in Czech

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
BI-3DT.1 3D Printing Czech KZ 4 3C The course is not on the list
BI-ALO Algebra and Logic
 
Czech Z,ZK 4 2P+1C The course is not on the list
BI-APJ Aplication Programming in Java Czech Z,ZK 4 2P+1R+1C The course is not on the list
BI-APS Architecture of Computer Systems
 
Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is not on the list
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-ZRS Basics of System Control Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-PCS C# language and data access
 
Czech KZ 4 0P+3C The course is not on the list
BI-PGR Computer Graphics Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is not on the list
BI-JPO Computer Units Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
BI-BIG DB Technologies for Big Data KZ 4 2P+2C The course is on the list
BI-VZD Data Mining Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-EMP Economics and Management Principles Czech KZ 4 2P+2C KZ 4 2P+2C The course is on the list
BI-EP1 Effective programming 1 Czech Z 4 2P+2C The course is on the list
BI-EFA Efficient Algorithms
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-EP2 Efficient Programming 2
 
Czech KZ 4 2P+2C The course is not on the list
BI-EIA Efficient implementation of algorithms Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is not on the list
BI-VES Embedded systems
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-A0L English Language 0-2
 
Czech Z 0 2C The course is not on the list
BI-A1L English Language 1-2
 
Czech Z 0 2C The course is not on the list
BI-A2Z English Language 2-1 Z 0 2C The course is on the list
BI-A2L English Language for IT
 
Z 2 2C The course is not on the list
BI-EJA Enterprise Java
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-EHA Ethical Hacking
 
Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-MIK Fundamentals of Microeconomics
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-IOS Fundamentals of iOS Application Development for iPhone and iPad Czech KZ 4 2C The course is on the list
MI-GLR Games and reinforcement learning
 
Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-GRA Graph Algorithms
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-TIS Information Systems Design Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
BI-ZIVS Intelligent Embedded System Fundamentals Czech KZ 4 1P+3C The course is on the list
BI-ARD Interactive applications on Arduino
 
Czech KZ 4 3C The course is not on the list
BI-EHD Introduction to European Economic History Czech Z,ZK 3 2P+1C The course is on the list
BI-ULI Introduction to Linux Z 2 The course is on the list
BI-ZSI Introduction to Software Engineering
 
Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is not on the list
BI-ZWU Introduction to Web and User Interfaces
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-PKM Introduction to mathematics Czech Z 4 The course is not on the list
BI-PJS.1 JavaScript Programming
 
Czech KZ 4 3C The course is not on the list
BI-PJS JavaScript Programming
 
Czech KZ 4 0P+3C The course is not on the list
BI-SQL.1 Language SQL, advanced
 
Czech KZ 4 3C The course is not on the list
BI-PRP Law and business
 
Czech Z,ZK 4 2P+1R The course is not on the list
BI-SOJ Machine Oriented Languages
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-MEK Macroeconomic Context of Domestic and World Economy Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-MPP Methods of interfacing peripheral devices Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-MGA Multimedia and Graphics Applications Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
BI-MMP Multimedia team project
Zdeňka Čechová 
Czech KZ 4 3C The course is on the list
BI-ADS Network Administration
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-ST1 Network Technology 1 Z 3 2C The course is on the list
BI-ST2 Network Technology 2
 
Z 3 3C The course is not on the list
BI-ST3 Network Technology 3 Z 3 2C The course is on the list
BI-ST4 Network Technology 4
 
Czech Z 3 2C The course is not on the list
BI-OMO Object Modelling
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-OOP Object-Oriented Programming Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-PNO Practical Digital Design Czech KZ 5 2P+2C The course is on the list
BI-ZPI Process engineering
 
Czech KZ 4 1P+2C The course is not on the list
BI-PJP Programming Languages and Compilers
 
Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is not on the list
BI-ACM Programming Practices 1
 
KZ 5 4C The course is not on the list
BI-ACM2 Programming Practices 2 KZ 5 4C The course is not on the list
BI-ACM3 Programming Practices 3
 
Czech KZ 5 4C The course is not on the list
BI-AND Programming for the Android Operating System
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-DNP Programming in .NET
 
Czech KZ 4 0P+3C The course is not on the list
BI-PJV Programming in Java Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-PMA Programming in Mathematica Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-PRR Project management Czech KZ 4 2P+2C The course is on the list
BI-PYT Python Programming Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-SRC Real-time systems Czech KZ 4 2P+2C The course is on the list
BI-VWM Searching the Web and Multimedia Databases
 
Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is not on the list
BI-VMM Selected Mathematical Methods
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-SM Shell Minimum
 
Czech Z 2 The course is not on the list
BI-STO Storage and Filesystems Czech Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-DAN Taxes for non-Economists Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
BI-TEX TeX and Typography
 
Czech Z,ZK 4 2P+1C The course is not on the list
BI-SP1 Team Software Project 1
 
Czech KZ 4 2C The course is not on the list
BI-SP2 Team Software Project 2
 
Czech KZ 6 2C The course is not on the list
BI-TS1 Theoretical Seminar I Czech Z 4 2C The course is on the list
BI-TS2 Theoretical Seminar II
 
Czech Z 4 2C The course is not on the list
BI-TS3 Theoretical Seminar III Czech Z 4 2C The course is not on the list
BI-TS4 Theoretical Seminar IV
 
Czech Z 4 2C The course is not on the list
BI-ADU.1 Unix Administration
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-TUR User Interface Design
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-GIT Version control system GIT Czech KZ 2 16P KZ 2 16P The course is on the list
BI-WT1 Web Technology I
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-ADW.1 Windows Administration Czech Z,ZK 4 2P+1C The course is on the list
BI-SEP World Economy and Business
 
Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is not on the list
BI-XML XML Technology Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2019-10-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30008111-BI-V.html