Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Law

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
524PK ZK 2 2P+0C Czech
Lecturer:
Jiří Plos (guarantor)
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Engineering II
Synopsis:

Introduction to system of law - brief historical explanation of construction law and professional conduct; professional conduct in Czech republic and EU - comparative explanation; , construction law, land use planning, city (town) planning, structure planning, local and regional planning, building permit, urban issues; , administartive law and decision making, environment and sustainable development; green building and new technologies; care of nature and landscape (town and country), forest protection, soil protection, water protection, atmosphere protection, care of historical monuments and conservation; public health protection and safety; , infrastructure: transportation / traffic; railways; civil aviation; shipping traffic; energetics - energy efficiency etc.; , copyright, registration and licensing; professional conduct; procurement of architectural services; professional standards for planning and design build; professional contracts; procurement and competitions (architectural, urban and landscape)

Requirements:

None

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Ability to comprehend law and order, independently and competently use and apply to oneself in professional conduct; entire knowledge of construction law and law of professional conduct (of architects and town, landscape and land use planners) and coherent official regulations, instructions and standards

Study materials:

Jiří Plos: Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2005, Ing. Jitka Kylarová, JUDr. Tomáš Pohl a kolektiv autorů: Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2001 (průběžně čtvrtletně aktualizováno), Jiří Plos, Pavel Štěpán a kolektiv autorů: Praktická příručka plánování území a projektování staveb; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2001 (průběžně čtvrtletně aktualizováno), JUDr. Jan Mareček, JUDr. Miroslav Hegenbart, JUDr. Ing. Oldřich Vobořil: Stavební zákon a předpisy související s komentářem; C.H.Beck Verlag; Praha 1998 (a opakovaná pozdější vydání), JUDr. Miroslav Hegenbart, JUDr. Ing. Oldřich Vobořil, Jiří Doležel: Stavební zákon s komentářem; Nakladatelství Linde; Praha 1998 (a opakovaná pozdější vydání), Autorský kolektiv: Architekti a Evropa zítra / Europe and Architecture tomorrow, Česká komora architektů, Praha 1999, Kolektiv autorů ČKA/ČKAIT: Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká komora architektů; Praha 1997 / Praha 2003 (pouze pozemní, inženýrské a technologické stavby), Autorský kolektiv ČKA: Soubor smluvních vzorů pro profesní praxi architekta; Česká komora architektů, Praha 1998

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
roomT9:155
Plos J.
08:00–09:30
(lecture parallel1)
Dejvice
Posluchárna
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-14
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5755206.html