Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
126YSWO Z,ZK 4 2P+2C Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

The teaching is focused on familiarization with cost calculation SW for item preparation

Requirements:

Before taking following course

K126 Projekt KAN

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

![1] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Střelcová, I. Brožová, L. Strnad, M. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 220 s.

![2] Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2017. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-679-5.

![3] TOMÁNKOVÁ, J; ČÁPOVÁ, D.Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-16
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5613406.html