Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
126PPRB Z,ZK 7 2P+4C Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

Předmět je rozdělen do dvou bloků: 1. Počítačová podpora řízení procesů,2. Základní praktiky informačního modelování (BIM). V předmětu se studenti seznámí se základy simulačního přístupu k řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Součástí je také úvod do počítačové simulace různých stavebních procesů a praktická aplikace pro příklady z řízení. Druhý blok předmětu představuje náhled na informační modelování v z teoretického a zejména praktického hlediska (3D modelování, liniové stavby, TZB, procesní modelování, formáty, společné datové prostředí).

Requirements:

Basic using MS Office programs, especially MS Excel, MS Powerpoint.

Syllabus of lectures:

1. Dynamic model of the ageing of the building object.

2. Dynamic model creation, valuation of the inputs - basic description.

3. Model solver creation.

4. Management of the model calculation.

5. Management model.

6. Model finalization.

Syllabus of tutorials:

1. Building object definition.

2. Dynamic ageing model - basic description.

3. Data gathering for the model structure creation.

4. Model structure creation.

5. Model solver creation.

6. Model solver debugging.

7. Management intervention definition.

8. Management intervention application.

9. Model change structure definition/application.

10. Model change structure evaluation.

11. Bachelor thesis enclosure making.

Study Objective:

The goal of the course is presentation of the simulation possibilities in the frame of the speadsheet. The next goal is validation process of the manager's decisions. The final influences of the interventions cannot be clearly at the project beginning. We can use Modified Dynamic Model for the manager's strategy verification.

Study materials:

!Dlask, P., Beran, V., Kubíčková, P. (2011) Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. ISBN: 978-80-7357-704-9.

!Hardin, B., McCool, D. (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, 2nd Edition. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-894276-5.

?Beran, V., Dlask, P. (2005) Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR. 330 s. ISBN: 80-200-1201-X

?Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.

:BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-04-08
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5567706.html