Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Medical Terminology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBLMTA Z 3 1C Czech
Lecturer:
Dana Rebeka Ralbovská (guarantor)
Tutor:
Dana Rebeka Ralbovská (guarantor), Václav Navrátil
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course provides students with basic information about the English terminology in relation to the technical documentation ch laboratory instruments to the instructions for use of laboratory tests and specialized medical terminology.

Requirements:

Knowledge of basic technical terms related to laboratory medicine in English and medical terminology.

The requirement for credit - 100% participation in seminars, active participation.

Syllabus of lectures:

Lectures are not.

Syllabus of tutorials:

First topic - basic English terminology needed for reading scientific texts, distribution of students by proficiency in the English language

Second topic - reading a translation of the English text with the technical documentation for laboratory equipment

3rd topic - reading a translation of the English text instructions in laboratory kits

4th topic - expert interpretation of English text

5th topic - Internet information sources in English

6th topic - the basics of professional medical terminology necessary for reading requisitions

7th topic - peculiarities of medical terminology, assessment test form

Study Objective:

Obtaining basic knowledge of reading and writing materials in medical laboratory requisitions and their interpretation.

Study materials:

Povinná literatura:

1. Dastych, M., Červený, L., Najman I.: English for Laboratory Technicians. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4241-4.

2. Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005.

3. Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

4. Ralbovská, R.: 11 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

5. Cvičné anglické texty, které budou předány na první vyučovací hodině.

Doporučená literatura:

1. Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-04
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5207206.html