Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Ecotoxicology and Urban drainage

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
144EKOU Z,ZK 6 4P+1C Czech
Lecturer:
Jana Nábělková (guarantor), David Stránský (guarantor)
Tutor:
Jana Nábělková (guarantor), David Stránský (guarantor)
Supervisor:
Department of Sanitary and Ecological Engineering
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

[1] Krejčí, V a kol.(2002) Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000 (in Czech)

[2] Butler, D. a Davies J.W.(2010) Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text

[3] Ambrožová J. (2003) Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,8070805218 (in Czech)

Note:
Further information:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ekt
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
roomTH:D-1074

11:00–12:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1074
roomTH:D-1074

15:00–16:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1074
Thu
roomTH:D-1074

18:00–19:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1074
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-06
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4933206.html