Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

Master Thesis Project

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PMSDP Z 8 0P+8C Czech
Corequisite:
Master Thesis Seminar II (17PMSSDP2A)
Lecturer:
Petr Kudrna
Tutor:
Ivana Kubátová (guarantor), Jan Bruthans, Martina Caithamlová, Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Petra Hospodková, Vojtěch Kamenský, Zuzana Kotherová, Petr Kudrna, Vít Přindiš, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Selčan, Mariia Simonova, Veronika Vašková
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

Individual student thesis during the fourth term of studies based on the projects conducted at FBME CTU and at co-operating health care facilities and companies. Student will apply, knowledge and skills obtained while working on the diploma thesis. Diploma thesis is the ultimate result of project oriented education.

Requirements:

Student je povinen plnit úkoly, které mu zadá vedoucí diplomové práce. Student je povinen průběžně informovat svého vedoucího práce o postupu řešení diplomové práce. Student má prokázat schopnost vyhledat informace pomocí informačních technologií (vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech, ), mněl by prokázat tvůrčí schopnost uplatnit metody sociologického a psychologického výzkumu, sestavení struktury diplomové práce a její obhajoba.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Final work of the students FBMI CVUT is proving their individual analytic and creative competences to integrate knowledge of previous stages of studies.

Study materials:

[1] Lipson, Ch.: Doing Honest Work in College: How to Prepare Citations, Avoid

Plagiarism, and Achieve Real Academic Success (Chicago Guides to Writing,

Editing, and Publishing). University Of Chicago Press. 1st ed. 2004. 208 s.

Note:
Time-table for winter semester 2018/2019:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2018/2019:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2019-08-20
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4765806.html