Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Bachelor Thesis

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
144BAPV Z 12 10C Czech
Lecturer:
Iva Čiháková (guarantor)
Tutor:
Bronislava Rohanová (guarantor), Iva Čiháková (guarantor), Ivana Kabelková (guarantor), Jana Nábělková (guarantor), Kristýna Ďurišová, Filip Horký, Karel Kříž, Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková, David Stránský, Marcela Synáčková, Gabriela Šťastná, Bohumil Šťastný
Supervisor:
Department of Sanitary and Ecological Engineering
Synopsis:

Bachelor Thesis concerning sewerage, waste water treatment, water suply, networks and balnology.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:

none

Syllabus of tutorials:

individual work

Study Objective:

Elaboration of the bachelor thesis

Study materials:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-04-10
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4639006.html