Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2018/2019

English language A2-1

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
B6B04A21 Z 0 2s
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is open to students who are beginners in their second language. Course objective: Achieving competence in basic English.

Requirements:
Syllabus of lectures:

A0B04A0Z

Učební plán pro začátečníky A0 ZS

Studijní literatura: povinná

materiály K 13104

http://jazyky.feld.cvut.cz

doporučenáMurphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

1. týdenÚvod do studia angličtiny

Osobní a přivlastňovací zájmena, časování slovesa ´být´, rod podstatných jmen

Pozdravy, představování

2. týdenČlen v angličtině, množné číslo podstatných jmen, ukazovací zájmena, počitatelnost

Konverzace v obchodě a restauraci

3. týdenZpůsobové sloveso can, předmětový pád zájmen, sloveso have/have got

Zdvořilá žádost

4. týdenVazba there is/ are, předložky s místem a časem

Popis místnosti

5. týdenPřítomný čas prostý, frekvenční příslovce

Každodenní činnosti

6. týdenOpakování

Test 1

7. týdenPřivlastňovací pád, minulý čas slovesa ´být´

Moje rodina

8. týdenMinulý čas pravidelných sloves

Vyprávění

9. týdenMinulý čas nepravidelných sloves

Vyprávění

10.týdenPřítomný čas průběhový, zástupné zájmeno one/ones

Popis obrázku

11. týdenOpakování

Příprava na zápočtový test

12. týdenZápočtový test

13. týden0prava zápočtového testu, zápočty

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Syllabus of tutorials:

Course objective: Achieving competence in basic English.

Listening: Dialogues (shopping, free time, conversation in restaurants, orientation in cities).

Reading: Informative texts, current news, simple technical text.

Speaking: Greetings, introductions, travelling, conversation in shops ans restaurants, polite request, asking and explaining the way, narration, daily activities

Writing: Writing about personal experiences, holidays, family, surroudings.

Grammar: Expressing the present and future, questions, negation, plural form of nouns, personal, demonstrative and possesive pronouns, definite and indefinite articles, word order, the most common prepositions and adverbs,countable and uncountable nouns, modal verbs.

Study Objective:
Study materials:

Study literature - compulsory:

K 13104 materials

http://jazyky.feld.cvut.cz

Recommended literature: Murphy, R.: Essential English Grammar (Part 1)

Pocket Dictionary_English - Czech, Czech - English (Fragment)

Note:
Further information:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A0L/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2019-05-22
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4531406.html