Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

English language A2-2

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
B6B04A22 Z 0 2s
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is open to students who are beginners in their second foreign language. The course objective is to develop and sustain their basic knowledge of the English language.

Requirements:
Syllabus of lectures:

A0B04A0L

Učební plán pro začátečníky - A0 LS

Studijní literaturapovinnámateriály K 13104

http://jazyky.feld.cvut.cz

doporučenáRaymond Murphy: Essential Grammar in Use

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

1. týdenOpakování

Přítomný čas průběhový, rozdíl mezi přítomným časem průběhovým a prostým

Popis osoby

2. týdenVyprávění

Předpřítomný čas

Popis situace

3. týdenPrázdniny

Přídavná jména, příslovce; slovesa would, should, could

Popis místa

4. týdenZdraví, lidské tělo

Rozkazovací způsob

V lékárně, u lékaře

5. týdenOpakování

Test

6. týdenJídlo a vaření

Much, many, a lot, few, little, some, any

V restauraci

7. týdenObdobí života, rodina

Člen určitý - zeměpisné názvy

Porovnávání dvou míst

8. týdenTelefonování

Vazba 4. pádu s infinitivem, účelový infinitiv

9. týdenOblečení

Minulý čas průběhový

V obchodě

10. týdenCestování

Budoucí čas

11. týdenZajímavé pamětihodnosti

Trpný rod

Opakování

12. týdenZápočtový test

13. týdenOprava zápočtového testu

Udělení zápočtu

Požadavky na zápočet

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Syllabus of tutorials:

Course objective: developing and sustaining the students' basic knowledge of the English language. Listening: Dialogues, phone conversations, practicing correct pronunciation and intonation; Reading: Informative articles which introduce basic vocabulary, phraseology and grammar related to the topic of the lesson (narration, description, dialogues); Speaking: Conversations, characterisation, basic telephone calls, requesting, apologising, thanking; Writing: Filling in a form, writing a CV, letters, reports, stories and essays; Grammar: present simple and continuous, present perfect simple, adjectives - comparative and superlative, adverbs formation, verbs „would, could, should“, imperative, usage of „much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any“, the definite article „the“ in geographical names, infinitive and infinitive clause for + noun / pronoun, past continuous, purpose infinitive, expressing the future (will, present continuous, going to structure)

Study Objective:
Study materials:

Set of materials K 13104; Richards, J.C.: Changes1 (SB+WB); CUP - listening exercises

Note:
Further information:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A0L/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-09-26
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4531306.html