Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Bachelor Thesis

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
102BAPC Z 12 10C Czech
Enrollement in the course requires an successful completion of the following courses:
Industrial Training (3 weeks) (100ODPR)
Structural design project 1 (124P01C)
obor Konstrukce pozemních staveb, projekty (BC20130700_1)obor Konstrukce pozemních staveb, projekty (BC20130700_1)
Lecturer:
Tutor:
Tereza Bendová, Martin Černohorský, Marina Davydova, Pavel Demo, Mária Domonkos, Jaroslava Drchalová, Olga Dydovičová, Hana Fialová, Michal Havrlík, David Heidenreich, Šárka Hošková, Milan Kajnar, Olga Kapičková, Hana Klokočníková, Jiří Konfršt, Jan Kratochvíl, Alexander Kromka, Martin Kružík, Pavel Kulmon, David Ladman, Karel Mach, Ondrej Michalko, Antonín Mikš, Jiří Novák, Pavel Novák, Jan Opat, Pavel Pána, Petr Pokorný, Pavla Razímová, Jitka Rollová, Jaroslav Římal, Petr Semerák, Vít Sopko, Gabriela Strnadová, Alexey Sveshnikov, Filip Šmejkal, Petra Tichá, Iveta Ticháčková, Roman Vejmelka, František Vodák, Linda Vonásková, Tomáš Vrána, Vítězslav Vydra, Tomáš Zadražil
Supervisor:
Department of Physics
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-04-08
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4401206.html