Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

GIS 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
155GIS2 Z,ZK 4 2P+2C Czech
Lecturer:
Martin Landa, Lena Halounová (guarantor)
Tutor:
Martin Landa, Lena Halounová (guarantor)
Supervisor:
Department of Geomatics
Synopsis:

Complex work with vector data (convex hulls, centroids, topology), GIS application in hydrology (flow modelling, river networks, water catchments), geostatistics (autocorrelation, regression), point data interpolation (deterministic and geostatistic method), network analysis (least cost path problem), spatiotemporal analysis and modelling, GIS standards, GIS and internet (web services, applications).

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Requirements:

1551GIS1

Syllabus of lectures:

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Syllabus of tutorials:

1. Digital terrain model creation, Model Builder introduction

2. Topographic surface analysis. Raster data reclassification

3. Map algebra, raster data interpolation

4. Distance analyses

5. Hydrological analyses

6. Network analyses

7. GIS.lab summary and repetition

8. Introduction to scripting in Python (arcpy)

9. Scripting introduction in Python (pyGRASS), Geoprocessing, WPS

10. Advanced functions of Model Builder, data and process publicising

11. Test credit test, summary and repetition

12. Test credit test

13 Closing of the subject

Study Objective:

To understand advanced methods of geospatial analysis of spatial data of all geometry types both in vector and raster data including network analysis.

Study materials:

https://www.gislounge.com/free-gis-books/

Tsou M.-H., Peng Z.-R.: Internet GIS: Distributed geographic Information Services for the Internet and Wireless Network, Wiley, 2003.

Tucek J.: Geografické informační systémy: principy a praxe. Computer Press, 1998.

Smith M., Longley P., Goodchild K.: Geospatial Analysis, 2nd Ed., Troubador, 2007.

Note:
Further information:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS2_GIS_2
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomTH:C-208

14:00–15:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C208
Fri
Thu
roomTH:B-870

14:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B870
roomTH:B-870

16:00–17:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B870
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-04-06
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3111006.html