Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Integrated Emergency Services and Crisis Management

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBZIZS KZ 2 2P+2C Czech
Lecturer:
Milan Mráz (guarantor)
Tutor:
Martin Staněk
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

To acquaint students with the legislative basis and scope of the IRS in the Czech Republic. Content is focused on the proportion of basic and other components of IRS in the practical arrangements to deal with emergencies in the territory. In addition to the general principles of prevention, planning and preparing for these situations, the emphasis is on practical solutions to the rescue and relief work and protect the population in non-military crisis. Students will also be familiar with the principles of tactical and operational procedures to deal with emergencies, explained the plan for IRS muster.

Requirements:

Credit:

Preparation, presentation and defense of a comprehensive paper,

70% of active participation and performance in seminars

without obtaining credit and write credit to the CFE is not possible to implement the test.

examination:

examination test, 70% claim success

test consists of written part of 60 minutes to 20 questions on the content of lectures, tutorials and independent study and given the oral part of the follow-up only in case of an ambiguous assessment test, or if the student wants to get a better evaluation

evaluation of the test: A - 20 questions correctly, B -19, C -18, D -17, E -15-16 questions correctly

Thematic areas for testing:

First Legislation IRS, IRS in crisis management,

Second Structure and function of IRS.

Third Operation of the administrative authorities and municipalities, legal entities and individuals doing business in the IRS.

4th Surface area coverage units, fire protection, county emergency plan.

5th Tactical management in dealing with emergencies, alarm IRS plan.

6th Operating procedures for emergency response.

7th Warning and notification.

8th Communication and information systems, crisis management,

9th Protection and behavior of the population in emergency situations.

10th Flood control, tactical, and screening exercise

Syllabus of lectures:

First Week Legislation IRS, IRS in crisis management,

Second Week Structure and function of IRS.

Third Activity week administrations and municipalities, legal entities and individuals doing business in the IRS.

4th Week Surface area coverage fire protection units, county emergency plan.

5th Tactical week to address emergency management plan událostí.poplachový IRS.

6th Week Operating Procedures Governing the Settlement of emergencies.

7th Warning and notification of the week.

8th week Communication and information systems of crisis management,

9th Protection Week and behavior of the population in emergency situations.

10th Flood Prevention Week, tactical, and screening exercise.

Syllabus of tutorials:

First Week Forms and content collaboration IRS, IRS in crisis management,

Second week structure and main functions of the IRS, their nature and importance

Third Activity week administrations and municipalities, legal entities and individuals doing business in the IRS.

4th Week Surface area coverage fire protection units, county emergency plan.

5th week and how the tactical importance of management in dealing with emergencies

6th Week Meaning and method in dealing with the operational management of emergencies

7th week warning and notification, the content and scope.

8th Communication and Information Week IRS systems, types, applications.

9th week basic protection rules and behavior of the population in emergency situations.

10th The main principles of the week, flood control, tactical, and screening exercise IRS.

Study Objective:

To acquaint students with the basic orientation, which relates to health status, respectively. rescue system, the security system of the Czech Republic and overview of the basic tasks of pre-hospital care providers within the health services.

Study materials:

[0] Povinná literatura:

[1] HORÁK, R.a kol. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde, 2004

[2] Rektořík, J., a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe. Ekopres s.r.o., Praha, 2004

[3] SKALSKÁ, HANUŠKA, DUBSKÝ, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A POŽÁRNÍ OCHRANA, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,

[4] ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém; Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Spektrum; Ostrava 2007

[5] PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení; Praha: GŘ HZS ČR, 2004

[6] Valášek, Kovařík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, Praha 2008,

[7] METODICKÁ POMŮCKA MINISTERSTVA VNITRA,č. j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 2003,kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí

[8] Doporučená literatura:

[9] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[10] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:K-2
Mráz M.
16:00–19:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Sál 2
Tue
Fri
roomKL:K-1
Staněk M.
14:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Sál 1
roomKL:K-2
Staněk M.
16:00–17:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Sál 2
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-01-28
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3056706.html