Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Computed Tomography, Ultrasound

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRVTU Z,ZK 3 2P+1C Czech
Lecturer:
Jiří Hozman (guarantor), Ondřej Krahula
Tutor:
Martin Rožánek, Jiří Hozman (guarantor), Ondřej Krahula
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The subject acquaints students with principles of imaging with the help of computerized tomography. Assisting tools in CT examination of particular regions examined will be detailed. Preparation of patients for examination and procedures for administration of contrast media are described. The student is acquainted with post-processing data arrangement, data transfer and possibilities of filing. The students will master knowledge of the application of programmes of quality assurance and tests of operational stability in the field of CT imaging and of adhering to rules of radiation hygiene in CT examinations.

In the field of sonographic examinations the students are acquainted with principles of the origination of the sonographic image, use of B-, M-mode, colour Doppler analysis, harmonic imaging. Constructions of ultrasound instruments and differences in their equipment are described. Assisting components in sonographic imaging of particular organs and relevant sonographic anatomy are presented.

Requirements:

100% participation in practical exercises,

demonstration of the knowledge mastered by a written test,

passing the examination by the method set.

Syllabus of lectures:

Lectures:

Principles of CT, characteristics of particular systems MDCT, CT with dual energy.

Indication for examination, preparation of the patient, use of contrast media in examination, possible adverse reactions in the use of contrast media.

CT examination of the head and neck.

CT examination of the heart, lungs and mediastinum.

CT examination of abdominal organs and pelvis.

CT angiography and interventions.

CT examination of the axial skeleton, joints and limbs.

Principles of the ultrasonic image origination, resolving power, penetration of ultrasound through tissues. A-mode, B-mode, M-mode, colour Doppler analysis.

Basic components of sonographic apparatus, types of probes and their use, recording sonographic examination, courses of the origination of artefacts.

Summarization: CT and sonography.

Syllabus of tutorials:

Exercises:

Examination protocols for particular parts of the body in CT.

Sonographic examinations of particular organs and regions.

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

[1] Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?id=148 a dále na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603)

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/330btzs

http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/330bkzs

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/AKK/komentar_podklady_ZSL_JH.html

[2] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[3] HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie: jak pracovat s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem: praktická příručka s teoretickým úvodem pro stáž připravenou v rámci projektu: „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 69 s. ISBN 978-80-244-2895-6.

[4] CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

[5] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[6] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[7] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:A-9
Hozman J.
Krahula O.

14:00–15:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Lab. simulované JIP a PS
roomKL:A-104
Rožánek M.
Krahula O.

16:00–16:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
roomKL:B-720
Hozman J.
Krahula O.

14:00–15:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
roomKL:A-121
Rožánek M.
Krahula O.

16:00–16:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Lab. BT pro pal. péči a asis..
roomKL:A-121
Hozman J.
16:00–16:50
(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Lab. BT pro pal. péči a asis..
roomKL:A-104
Hozman J.
16:00–16:50
(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
Tue
Fri
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-01-20
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2847906.html