Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Radiodiagnostics II

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRRAD2 Z 1 1P Czech
Lecturer:
František Jira (guarantor)
Tutor:
František Jira (guarantor)
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The target of the subject is to acquaint students with principles of examination with X-rays, ultrasound and magnetic resonance. The students will master the history of the branch, its position in contemporary medicine, risk nature, protection from radiation, preparation of patients for X-ray examinations and course of basic X-ray examinations.

Requirements:

100% participation in lectures,

demonstration of the knowledge mastered by a written test.

Syllabus of lectures:

Lectures:

History of the branch.

Contemporary development.

Position of radiodiagnostics in modern medicine.

Classical radiology.

Computerized tomography.

Examination by magnetic resonance.

Interventional radiology.

Angiography.

Sonographic examinations.

National radiological standards.

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

[1] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[2] CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Část 1. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4.

[3] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[4] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[5] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
roomÚVN

Jira F.

13:00–13:50
(lecture parallel1)
Dejvice
ÚVN Praha
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-05-26
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2847406.html