Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Devices in Radiology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRPTD Z,ZK 2 1P+1C Czech
Lecturer:
Jiří Hozman (guarantor)
Tutor:
Petr Volf
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

Basic concept, function principle and X-ray imaging system review. Basic block scheme. Basic X-ray setup. Stable and mobile systems. Mamograph, Dental X-ray, panoramic X-ray. Cassette type. X-ray tube with stable and rotational anode. X-ray tube foci. X-ray tube parameters. Anode voltage, current, proton number and material effect on the X-ray spectrum. Exposure and expositional machine. X-ray detectors. X-ray TV systems. Image intensifier basic principle and parameters. DSA principle. Basics of digital radiography. Categorization and review of the systems. CR systems. Direct and in-direct digital radiography. Basic criteria of the output image data quality.

Requirements:

100% participation in practical exercises,

demonstration of the knowledge mastered by a written test,

passing the examination by the method set.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

Hozman, J., Roubík, K., Münz, J., Páta, P., Fliegel, K., Klíma, M. Zobrazovací metody a systémy v biologii a lékařství. Praha: ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009 (v tisku).

Výukový videoprogram Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. (lze prezenčně prostudovat ve FK FBMI, nebo je k dispozici na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603)

Hrazdira, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004.

Kupka, K. (editor) a kol.: Nukleární medicína. 4. vydání. Jilemnice: Gentiana, 2002.

Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii (výukový SW MIPS) [online]. Jiří Hozman, c2002-2008. Poslední změna 14. 5. 2008 [cit. 2008-12-07]. URL: http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008.

Powsner, R.A., Powsner, E.R. Essentials of Nuclear Medicine Physics. New York, 1998.

Oppelt, A. (ed.) Imaging Systems for Medical Diagnostics. Erlangen: Publicis Corporate Publishing, 2005.

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:A-104
Volf P.
08:00–09:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.5)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
Tue
roomKL:A-104
Volf P.
08:00–09:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
roomKL:A-104
Volf P.
10:00–11:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.3)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
roomKL:B-720
Hozman J.
08:00–09:50
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
Fri
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-01-24
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2845106.html